Александр Пелин

Подраздел: Социология

сторінка : [1], 2, 3

Барт Ролан

Енциклопедичний словник-довідник висвітлює погляди близько 440 представників протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США і Канади, Росії і Білорусії, України, Ізраїля, Індії, Китаю, Японії.
Читать подробнее...

Этимология гражданственности

Публикация посвящена уточнению особенностей происхождения и значения понятий «гражданственность», «обывательство», «маргинальность». Усилить методологическое значение категорий для политической аналитики. Намечены перспективы операционализации нестрогих понятий политического анализа эмпирически измеряемыми социальными дистанциями.
Читать подробнее...

Архетип кордону

Мета статті - застосувати поняття архетипу в дослідженні соціальних кордонів. Для цього використано поняття хронотопу, який забезпечує взаємозв»язок часових і просторових характеристик, робить поняття архетипу дієвим та просторово осяжним. Доводяться переваги застосування у дослідженні архетипу соціальних кордонів хронотопу «Поріг».
Читать подробнее...

Морфологический анализ

Кроме классических методов, для анализа больших социально-политических систем применяется морфологическое моделирование.
Читать подробнее...

Война между государствами различных социальных порядков

Война рассматривается в качестве производной в конфликте социальных порядков различного типа, как функционально близкая к денотату социального порядка ограниченного доступа. Утверждается, что без развития организаций партнерского типа, переход к модели социальных порядков открытого доступа невозможен. Победа в такой войне имеет нулевой смысл.
Читать подробнее...

Опитування

Нове опитування кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету
Читать подробнее...

Соціальний розвиток неформальних практик підприємництва

Монографічне дослідження присвячене проблемі вивчення особливостей впливу соціального середовища на розвиток підприємництва в гірських умовах Закарпаття. У контексті застосованого підходу конкретизовано теоретичне визначення підприємництва, де підприємець – середня ланка (сходинка) між двома соціальними альтернативами: соціальним альтруїзмом і некомпетентним (природним) егоїзмом.
Читать подробнее...

Привлекательность семейно-детного образа жизни

Ценности семейно-детного образа жизни должны быть понятны тем, кто выбирает другой образ жизни, но все еще ориентарован на ожидаемую реакцию других лиц. В таких условиях модель формально-инструментальной жизненной ориентации, провоцирующая институциональный кризис семьи способна уступить место жизненной ориентации, определяемой осознанной верой в ценность семейно-детного образа жи
Читать подробнее...

Статусно-рольових трансформацій сім

На емпіричному матеріалі доведено, що основним механізмом трансформації сучасної сім"ї є позиціонування нових сімейних ролей, що здатні перетворюватися у конвенційні статуси.
Читать подробнее...

Смислова зброя в умовах інформаційних війн

The authors of the article have considered the increasing importance of intellectual component in modern warfare, including information weapons. We have focused on the development of a new philosophy and strategy of modern warfare that requires Ukraine. Semantic weapons is seen as an information potential interpretation of events in a certain direction.
Читать подробнее...

Міжетнічна толерантність

У статті розглядується перспектива взаємодії між різними акторами процесу регулювання міжетнічних відносин та поширення міжетнічної толерантності в Україні. Розглянуті особливості участі соціологів, представників ЗМІ та влади у процесі дослідження, обговорення та регулювання етнонаціональних відносин. Запропоновані рекомендації з покрашення взаємодії основних акторів регулювання ет
Читать подробнее...

Комбіновані методи дослідження

Зроблено висновки про те, що використання комбінованих методів відкриває нові перспективи проникнення на приховані рівні прикордонного співробітництва: прихована ксенофобія, незаконна міграція, контрабанда та інші форми організованої злочинності в області прикордонного співробітництва.
Читать подробнее...

сторінка : [1], 2, 3

.