Александр Пелин

сторінка : [1], 2

Визначальні риси гетеростереотипів

В результаті дослідження було доведено, що важливою рисою гетеростереотіпов національних меншин Закарпаття є їх позитивний, модальний характер. Переважна більшість опитаних продемонструвало відмова від традиційних стереотипів політичної міфології на користь ототожнення національних груп з рисами тих їхніх представників, з якими у опитаних здійснювався або здійснюється безпосередній
Читать подробнее...

Екзит-пол 26 жовтня 2014 року в Ужгороді

Екзит-пол (від англ. exit poll)- це опитування виборців, що проводиться на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями
Читать подробнее...

Мінливість етностереотипів

Стаття присвячена перевірці теоретико-методологічних припущень дослідження стереотипів. Автором представлені результати емпіричних досліджень, що дозволяють довести мінливість стереотипів, які традиційно вважаються надзвичайно стійкими схемами.
Читать подробнее...

Побутові автостереотипи словаків Закарпаття

У статті йдеться про етнічні автостереотипи словаків Закарпаття. Висновки зроблені на підставі обробки результатів опитування 592 респондентів, серед яких було 272 респондента словацької національності. Дослідження відбувалося наприкінці 2013 - початку 2014 р.р. в місцях компактного проживання словаків, селах Сторожниця і Середне Закарпатській області
Читать подробнее...

Явка на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. До неї необхідно відноситися диференційовано. Із рівня мобілізації різних груп виборців можна зробити цікаві висновки.
Читать подробнее...

Етнічні питання на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. Але в ході аналізу передвиборчих проблем по-новому проявилися міжетнічні відносини Закарпаття. Завдяки цим відкриттям, політика бачиться трохи інакше
Читать подробнее...

Побутові гетеростереотипи

В статті наголошується, що актуальність дослідження етнічних стереотипів зумовлена уявленням про те, що стереотипи несуть в собі численні упередження, образи та кривди. Ця уява ґрунтується на тому, що більшість стереотипів сформована історичним досвідом міжетнічних стосунків між представниками різних національностей, який є досвідом гострої політичної та військової боротьби. Довед
Читать подробнее...

Передвиборчі рейтинги 2014

Вкрай високі передвиборні рейтинги Петра Порошенка в Ужгороді не підтверджуються дослідженнями студентів 2 курсу кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ.
Читать подробнее...

Смислова зброя

#Смисловазброя - це не тільки інформаційний потенціал інтерпретації події в певному напрямку. Вона здатна змінювати наявні цілі на потрібні або непотрібні, зменшувати або перебільшувати наявне #значенняречей та дій, легалізувати заборонене та табуйоване. 
Читать подробнее...

Пространство политических партий

Можно ли рассчитывать место политических партий в общем контексте их заявлений и программ? Оказывается - можно. Ради эксперимента мы взяли программы 17 наиболее известных политических партий и определили виртуальные расстояния между ними.
Читать подробнее...

Електоральна поведінка

У статті на основі багаторічних передвиборчих соціологічних опитувань окреслюється специфіка трансформації моделей електоральної поведінки виборців Закарпаття. За результатами досліджень встановлено, що у регіоні має місце перехід від емоційно-просторової моделі електоральної поведінки до раціональної та ресурсної (спрямованої на матеріальну вигоду).
Читать подробнее...

Контент-анализ программных статей Владимира Путина

Политики способны "заговорить" любую правильно сформулированную проблему. В этом вопросе они чувствуют себя безнаказанными. Однако существует метод контент-анализа текстов, способный заставить политиков задуматься над смыслом своих текстов
Читать подробнее...

сторінка : [1], 2

Публикации за год 2012