Александр Пелин

Подраздел: Социология

сторінка : 1, [2], 3

Недирективні підходи

Розв"язання конфліктів може відбуватися як на директивному, так і недирективному рівнях. Директивний підхід, спрямований на пошук об"єктивних підстав та чинників конфлікту, все більше поступається місцем недирективному підходу, де конфлікти вирішуються самими студентами при нейтральному посередництві медіатора.
Читать подробнее...

Концептуалізація соціальних дисфункцій та нонфункцій

У статті концептуалізовано роль соціальних дисфункцій та нонфункцій у процесі становлення соціальних порядків обмеженого доступу. Доведено, що підтримання функціонального балансу за допомогою інституцій в соціальних порядках обмеженого доступу виглядає тут як угода між керуючими елітами та соціальними спільнотами. В процесі підтримання функціонального балансу значне місце займають
Читать подробнее...

Варіант примирення влади і опозиції.

Матеріал продовжує заочну наукову конференцію, присвячену причинам, розвитку і можливим наслідкам сучасної політичної кризи в Україні.
Читать подробнее...

Медіація в контексті директивних методів

Розкрито місце медіації в контексті радикальних і директивних методів соціальної роботи. Показано переваги медіації як вихідного етапу діяльності соціального працівника. Позначено перспективи використання медіації в русі волонтерів.
Читать подробнее...

Зміни методологічних підходів

У статті аналізуються концептуальні засади державного управління етнонаціональними процесами, визначена логіко-методологічна схема вдосконалення державного управління в умовах циклічного розвитку суспільства. Науково обґрунтовані основні підходи до управління етнополітичними процесами епохи коеволюційних трансформацій.
Читать подробнее...

Русская национальная идентичность

Место России в современном мире определяется не только ее огромными территориями и запасами природных ресурсов, но и национальной идентичностью. Национальная идентичность России значима не только для её политического престижа, но и для витальных перспектив.
Читать подробнее...

Поляризація столиці і провінції

За допомогою емпіричного дослідження доведено, що в період переходу від традиційних соціальних структур до мережевого суспільства, класична поляризація провінції і столиці втрачає свою актуальність. Нові моделі взаємин провінціалів з жителями столиці демонструють радикальну трансформацію соціального простору і часу.
Читать подробнее...

Combined research methods

The report presents the possibility of using combined methods of cross-border cooperation study of Carpathian Euroregion. Examples of integrated application of economic and statistical analysis of basic socio-economic indicators of regional markets, sociological and expert interviews, сontent analysis protocols joint government commissions are set.
Читать подробнее...

Визнання етнічної ідентичності

Визначення і визнання етнічної ідентичності є двома сторонами однієї базової процедури. Перенесення сенсу базової процедури етнічної ідентичності зі сфери раціонального вибору в сферу вольового визнання надає підстави стверджувати про її ірраціональність та проблемність впровадження політики визнання.
Читать подробнее...

Онтологія фізичного насильства

Фізичне насильство здається очевидним явищем, але спроби отнозначно визначити його природу впирається в безліч перепон. Зрозуміти природу фізичного насильства можливе на основі уявлень про його онтології та феноменології.
Читать подробнее...

Az etnikai identitás

A tanulmány fő feladata abban rejlik, hogy meghatározza az állami hatalom szerveinek az információs-analitikus biztosítására irányuló manipulációs stratégia és főbb hozzáállás kidolgozásának feltételeit, amelyek semlegesítik a manipulációs technológiát az etnikai identitás terén.
Читать подробнее...

Лінійні та циклічні підходи

У статті аналізуються можливості застосування лінійних та циклічних підходів у дослідженні етнонаціональних процесів, визначена методологія використання циклічного підходу та методи емпіричного дослідження епохальних циклів.
Читать подробнее...

сторінка : 1, [2], 3

.