Александр Пелин

сторінка : 1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9

Морфологический анализ

Кроме классических методов, для анализа больших социально-политических систем применяется морфологическое моделирование.
Читать подробнее...

Война между государствами различных социальных порядков

Война рассматривается в качестве производной в конфликте социальных порядков различного типа, как функционально близкая к денотату социального порядка ограниченного доступа. Утверждается, что без развития организаций партнерского типа, переход к модели социальных порядков открытого доступа невозможен. Победа в такой войне имеет нулевой смысл.
Читать подробнее...

Соціальна робота

Незважаючи на той факт, що будь-яке визначення - це обмеження, саме в ньому треба шукати вербальні смисли.
Читать подробнее...

Все про соціальну роботу

Словник-довідник містить понад 1500 термінів та понять, які найчастіше застосовуються у соціальній роботі.
Читать подробнее...

Визначальні риси гетеростереотипів

В результаті дослідження було доведено, що важливою рисою гетеростереотіпов національних меншин Закарпаття є їх позитивний, модальний характер. Переважна більшість опитаних продемонструвало відмова від традиційних стереотипів політичної міфології на користь ототожнення національних груп з рисами тих їхніх представників, з якими у опитаних здійснювався або здійснюється безпосередній
Читать подробнее...

Опитування

Нове опитування кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету
Читать подробнее...

Ставлення до майбутнього

Лекція є складовою частиною курсу соціального проектування та прогнозування. Мета лекції - сформувати у студентів основи технологічного оптимізму.
Читать подробнее...

Соціальний розвиток неформальних практик підприємництва

Монографічне дослідження присвячене проблемі вивчення особливостей впливу соціального середовища на розвиток підприємництва в гірських умовах Закарпаття. У контексті застосованого підходу конкретизовано теоретичне визначення підприємництва, де підприємець – середня ланка (сходинка) між двома соціальними альтернативами: соціальним альтруїзмом і некомпетентним (природним) егоїзмом.
Читать подробнее...

Победа - родная сестра насилия

Иногда становиться ясно, что все придумано и произнесено уже до нас. Если не забывать про это, то Хаосу не удастся пожрать своих детей еще раз.
Читать подробнее...

Екзит-пол 26 жовтня 2014 року в Ужгороді

Екзит-пол (від англ. exit poll)- це опитування виборців, що проводиться на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями
Читать подробнее...

Привлекательность семейно-детного образа жизни

Ценности семейно-детного образа жизни должны быть понятны тем, кто выбирает другой образ жизни, но все еще ориентарован на ожидаемую реакцию других лиц. В таких условиях модель формально-инструментальной жизненной ориентации, провоцирующая институциональный кризис семьи способна уступить место жизненной ориентации, определяемой осознанной верой в ценность семейно-детного образа жи
Читать подробнее...

Мінливість етностереотипів

Стаття присвячена перевірці теоретико-методологічних припущень дослідження стереотипів. Автором представлені результати емпіричних досліджень, що дозволяють довести мінливість стереотипів, які традиційно вважаються надзвичайно стійкими схемами.
Читать подробнее...

сторінка : 1, 2, [3], 4, 5, 6, 7, 8, 9