Александр Пелин

Список публикаций: Барт Ролан

Барт Ролан (фр. Barthes Roland) (12.11.1915, Шербур – 25.03.1980, Париж) — французький філософ, соціолог, теоретик семіотики, науки про знаки і символи. 1935-1939 рр. навчався у Сорбонні. Навчання було обмежено важкою хворобою - туберкульозом легень. У 1948 році він отримує короткострокові посади в інститутах Франції, Румунії та Єгипту. У 1957 році Б. викладає у США (Мідлбері-коледж). На початку 1960-х Б. займається дослідженнями в галузі семіології і структуралізму, очолюючи різні посади професорсько-викладацького складу по всій Франції. У 1971 році працював запрошеним професором в Університеті Женеви, а у 1977-му - обраний на посаду завідувача кафедри літературної семіології в Колеж де Франс. Основні праці: «Міфології» (1957); "Смерть автора" (1967); «Система моди» (1967); «S / Z» (1970); «Задоволення від тексту» (1973); «Любовний дискурс» (1977), «Імперія знаків» (1980). Б. вважав, що означення тексту відбувається здебільшого поза волею автора, що текст пізнається, осягається через своє відношення до знака і функціонує як знак. На думку Б., кожне нове повідомлення або нове читання тексту створює власне значення. Індивід, що сприймає інформацію, у даному випадку немов би створює свій текст знову. Б. запропонував класичну концепцію міфологічної комунікації, в основу якої він покладає особливості змісту інформації та її інтерпретації. Відповідно до цієї концепції, сучасна інформація базується на т.зв. “латентних смислах”, які не можуть безпосередньо актуалізуватися у свідомості реципієнта в процесі комунікації. На думку Б., міф - третій елемент семіологічної системи, поряд з означуваним (концептом) та смислом, створюється за рахунок “деформації” відношень між означуваним і смислом. Сам міф, що створюється в процесі мовленнєвого впливу на свідомість реципієнтів, виконує, за Б., різні функції. Він одночасно означує і сповіщає, навіює й наказує, звертається до “свого читача” і нав’язує йому власну інтенцію. Така міфологізація повідомлення являється, відповідно, одним із найбільш типових засобів маніпуляції свідомістю реципієнтів. Б. досліджував специфічні культурні матеріали, щоб показати, як суспільство через них стверджує свої міфи. Він пояснив, що буржуазні культурні міфи були "знаками другого порядку", або "конотаціями". Подвійна конотація випливає від бажання підприємців будь за яких маніпуляцій продати свій товар. В книзі "Система моди" Б. показує, як змішування чи фальсифікація знаків може легко перекладатися у слова. У цій роботі він пояснив, як у світі моди будь-яке слово може бути навантажене ідеалістичним буржуазним акцентом. Таким чином, якщо популярна мода говорить, що «блузка» ідеально підходить для певної ситуації, ця ідея одразу натуралізується і приймається як істина, хоча фактичний знак може так само легко бути взаємозамінним зі «спідницею», «жилетом» або будь-якими іншими комбінаціями. Б. розділяє три ієрархічні рівні: "функції", "дії", та "наратив". Б. використовує такі рівні для того, щоб оцінити, як працюють деякі ключові "функції" у формуванні символів. Завдяки цьому Б. отримує змогу препарування та розкриття оманливих механізмів сучасної культури. Література: Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. — М.: Академический Проект, 2008. — 351 с.; Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. - Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.; Барт Р. S/Z. 3-е издание / Перевод с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат. — М.: Академический Проект, 2009. – 373 с.; Барт Р. Від твору до тексту / Ролан Барт ; [пер. з франц. Юрка Ґудзя] // Слово. Знак. Дискурс : Антологія світової літературно- критичної думки ХХ ст. – Львів : Літопис, 2001. – С. 491–496.; Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По / Ролан Барт ; [пер. з франц. Христини Сухоцької та Марії Зубрицької] // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. . – Львів : Літопис, 2001. – С. 497–521.;Барт Ролан. Фрагменти мови закоханого. — Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2006. — 283 с. ; Барт Р. Империя знаков / Пер. с франц. Я. Г. Бражниковой. — М.: Праксис, 2004. — 144 с.