Александр Пелин

сторінка : 1, [2], 3, 4, 5, 6, 7

Победа - родная сестра насилия

Иногда становиться ясно, что все придумано и произнесено уже до нас. Если не забывать про это, то Хаосу не удастся пожрать своих детей еще раз.
Читать подробнее...

Екзит-пол 26 жовтня 2014 року в Ужгороді

Екзит-пол (від англ. exit poll)- це опитування виборців, що проводиться на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями
Читать подробнее...

Привлекательность семейно-детного образа жизни

Ценности семейно-детного образа жизни должны быть понятны тем, кто выбирает другой образ жизни, но все еще ориентарован на ожидаемую реакцию других лиц. В таких условиях модель формально-инструментальной жизненной ориентации, провоцирующая институциональный кризис семьи способна уступить место жизненной ориентации, определяемой осознанной верой в ценность семейно-детного образа жи
Читать подробнее...

Мінливість етностереотипів

Стаття присвячена перевірці теоретико-методологічних припущень дослідження стереотипів. Автором представлені результати емпіричних досліджень, що дозволяють довести мінливість стереотипів, які традиційно вважаються надзвичайно стійкими схемами.
Читать подробнее...

Статусно-рольових трансформацій сім

На емпіричному матеріалі доведено, що основним механізмом трансформації сучасної сім"ї є позиціонування нових сімейних ролей, що здатні перетворюватися у конвенційні статуси.
Читать подробнее...

Побутові автостереотипи словаків Закарпаття

У статті йдеться про етнічні автостереотипи словаків Закарпаття. Висновки зроблені на підставі обробки результатів опитування 592 респондентів, серед яких було 272 респондента словацької національності. Дослідження відбувалося наприкінці 2013 - початку 2014 р.р. в місцях компактного проживання словаків, селах Сторожниця і Середне Закарпатській області
Читать подробнее...

Явка на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. До неї необхідно відноситися диференційовано. Із рівня мобілізації різних груп виборців можна зробити цікаві висновки.
Читать подробнее...

Етнічні питання на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. Але в ході аналізу передвиборчих проблем по-новому проявилися міжетнічні відносини Закарпаття. Завдяки цим відкриттям, політика бачиться трохи інакше
Читать подробнее...

Побутові гетеростереотипи

В статті наголошується, що актуальність дослідження етнічних стереотипів зумовлена уявленням про те, що стереотипи несуть в собі численні упередження, образи та кривди. Ця уява ґрунтується на тому, що більшість стереотипів сформована історичним досвідом міжетнічних стосунків між представниками різних національностей, який є досвідом гострої політичної та військової боротьби. Довед
Читать подробнее...

Смислова зброя в умовах інформаційних війн

The authors of the article have considered the increasing importance of intellectual component in modern warfare, including information weapons. We have focused on the development of a new philosophy and strategy of modern warfare that requires Ukraine. Semantic weapons is seen as an information potential interpretation of events in a certain direction.
Читать подробнее...

Передвиборчі рейтинги 2014

Вкрай високі передвиборні рейтинги Петра Порошенка в Ужгороді не підтверджуються дослідженнями студентів 2 курсу кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ.
Читать подробнее...

Смислова зброя

#Смисловазброя - це не тільки інформаційний потенціал інтерпретації події в певному напрямку. Вона здатна змінювати наявні цілі на потрібні або непотрібні, зменшувати або перебільшувати наявне #значенняречей та дій, легалізувати заборонене та табуйоване. 
Читать подробнее...

сторінка : 1, [2], 3, 4, 5, 6, 7