Александр Пелин

сторінка : 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9

Статусно-рольових трансформацій сім

На емпіричному матеріалі доведено, що основним механізмом трансформації сучасної сім"ї є позиціонування нових сімейних ролей, що здатні перетворюватися у конвенційні статуси.
Читать подробнее...

Побутові автостереотипи словаків Закарпаття

У статті йдеться про етнічні автостереотипи словаків Закарпаття. Висновки зроблені на підставі обробки результатів опитування 592 респондентів, серед яких було 272 респондента словацької національності. Дослідження відбувалося наприкінці 2013 - початку 2014 р.р. в місцях компактного проживання словаків, селах Сторожниця і Середне Закарпатській області
Читать подробнее...

Явка на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. До неї необхідно відноситися диференційовано. Із рівня мобілізації різних груп виборців можна зробити цікаві висновки.
Читать подробнее...

Етнічні питання на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. Але в ході аналізу передвиборчих проблем по-новому проявилися міжетнічні відносини Закарпаття. Завдяки цим відкриттям, політика бачиться трохи інакше
Читать подробнее...

Побутові гетеростереотипи

В статті наголошується, що актуальність дослідження етнічних стереотипів зумовлена уявленням про те, що стереотипи несуть в собі численні упередження, образи та кривди. Ця уява ґрунтується на тому, що більшість стереотипів сформована історичним досвідом міжетнічних стосунків між представниками різних національностей, який є досвідом гострої політичної та військової боротьби. Довед
Читать подробнее...

Смислова зброя в умовах інформаційних війн

The authors of the article have considered the increasing importance of intellectual component in modern warfare, including information weapons. We have focused on the development of a new philosophy and strategy of modern warfare that requires Ukraine. Semantic weapons is seen as an information potential interpretation of events in a certain direction.
Читать подробнее...

Передвиборчі рейтинги 2014

Вкрай високі передвиборні рейтинги Петра Порошенка в Ужгороді не підтверджуються дослідженнями студентів 2 курсу кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ.
Читать подробнее...

Смислова зброя

#Смисловазброя - це не тільки інформаційний потенціал інтерпретації події в певному напрямку. Вона здатна змінювати наявні цілі на потрібні або непотрібні, зменшувати або перебільшувати наявне #значенняречей та дій, легалізувати заборонене та табуйоване. 
Читать подробнее...

Виборчі тренди 2014 року

вибори 2014, електоральні вподобання закарпатців, #ОлександрПелін Основними виборчими трендами 2014 року зараз в Україні виступають "ПетроПорошенко" і "Сергій Тігіпко". Незважаючи на значний рейтинговий відрив на користь Порошенко, його електоральні ресурси практично вичерпані, а більша частина тих виборців, які "не визначилися" знаходяться в тренді Тігіпко.
Читать подробнее...

Как и какие книги стоит читать.

Чтение - это не только способность воспринимать, понимать информацию, записанную тем или иным способом. Чтение - это документально зарегистрированное прошлое, которое можно реконструировать.
Читать подробнее...

Найскладніше завдання врегулювання ситуації в Україні

Найскладніше завдання врегулювання ситуації в Україні - це не досягнення компрмісу між Україною, Росією, США та ЕС, а досягнення компромісу між політичними партіями в Україні.
Читать подробнее...

Міжетнічна толерантність

У статті розглядується перспектива взаємодії між різними акторами процесу регулювання міжетнічних відносин та поширення міжетнічної толерантності в Україні. Розглянуті особливості участі соціологів, представників ЗМІ та влади у процесі дослідження, обговорення та регулювання етнонаціональних відносин. Запропоновані рекомендації з покрашення взаємодії основних акторів регулювання ет
Читать подробнее...

сторінка : 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9