Александр Пелин

сторінка : 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10

Визначальні риси гетеростереотипів

В результаті дослідження було доведено, що важливою рисою гетеростереотіпов національних меншин Закарпаття є їх позитивний, модальний характер. Переважна більшість опитаних продемонструвало відмова від традиційних стереотипів політичної міфології на користь ототожнення національних груп з рисами тих їхніх представників, з якими у опитаних здійснювався або здійснюється безпосередній
Читать подробнее...

Опитування

Нове опитування кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету
Читать подробнее...

Ставлення до майбутнього

Лекція є складовою частиною курсу соціального проектування та прогнозування. Мета лекції - сформувати у студентів основи технологічного оптимізму.
Читать подробнее...

Соціальний розвиток неформальних практик підприємництва

Монографічне дослідження присвячене проблемі вивчення особливостей впливу соціального середовища на розвиток підприємництва в гірських умовах Закарпаття. У контексті застосованого підходу конкретизовано теоретичне визначення підприємництва, де підприємець – середня ланка (сходинка) між двома соціальними альтернативами: соціальним альтруїзмом і некомпетентним (природним) егоїзмом.
Читать подробнее...

Победа - родная сестра насилия

Иногда становиться ясно, что все придумано и произнесено уже до нас. Если не забывать про это, то Хаосу не удастся пожрать своих детей еще раз.
Читать подробнее...

Екзит-пол 26 жовтня 2014 року в Ужгороді

Екзит-пол (від англ. exit poll)- це опитування виборців, що проводиться на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями
Читать подробнее...

Привлекательность семейно-детного образа жизни

Ценности семейно-детного образа жизни должны быть понятны тем, кто выбирает другой образ жизни, но все еще ориентарован на ожидаемую реакцию других лиц. В таких условиях модель формально-инструментальной жизненной ориентации, провоцирующая институциональный кризис семьи способна уступить место жизненной ориентации, определяемой осознанной верой в ценность семейно-детного образа жи
Читать подробнее...

Мінливість етностереотипів

Стаття присвячена перевірці теоретико-методологічних припущень дослідження стереотипів. Автором представлені результати емпіричних досліджень, що дозволяють довести мінливість стереотипів, які традиційно вважаються надзвичайно стійкими схемами.
Читать подробнее...

Статусно-рольових трансформацій сім

На емпіричному матеріалі доведено, що основним механізмом трансформації сучасної сім"ї є позиціонування нових сімейних ролей, що здатні перетворюватися у конвенційні статуси.
Читать подробнее...

Побутові автостереотипи словаків Закарпаття

У статті йдеться про етнічні автостереотипи словаків Закарпаття. Висновки зроблені на підставі обробки результатів опитування 592 респондентів, серед яких було 272 респондента словацької національності. Дослідження відбувалося наприкінці 2013 - початку 2014 р.р. в місцях компактного проживання словаків, селах Сторожниця і Середне Закарпатській області
Читать подробнее...

Явка на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. До неї необхідно відноситися диференційовано. Із рівня мобілізації різних груп виборців можна зробити цікаві висновки.
Читать подробнее...

Етнічні питання на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. Але в ході аналізу передвиборчих проблем по-новому проявилися міжетнічні відносини Закарпаття. Завдяки цим відкриттям, політика бачиться трохи інакше
Читать подробнее...

сторінка : 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10