Александр Пелин

Подраздел: Социология

сторінка : 1, 2, [3]

"Війни ідентичностей"

Ідентичність не виглядає такою таємничою, якщо для її дослідження використовуються нові підходи. Ключовим поняттям нового підходу в дослідженні ідентичності є соціальні порядки, але ще більш зрозумілим стає ідентичність у світлі поняття "обмежений доступ".
Читать подробнее...

Міжетнічна толерантність

Стаття присвячена аналізу перспективи взаємодії між різними акторами процесу націобудівництва та поширення міжетнічної толерантності в Україні. Розглянуті особливості участі соціологів, представників ЗМІ та влади у процесі дослідження, обговорення та регулювання етнонаціональних відносин.
Читать подробнее...

Оптимізація державного управління етнонаціональними процесами

У статті аналізуються концептуальні засади оптимізації державного управління етнонаціональними процесами, визначена логіко-методологічна схема оптимізації державного управління в умовах циклічного розвитку суспільства. Науково обґрунтовані основні підходи до управління етнополітичними процесами епохи коеволюційних трансформацій.
Читать подробнее...

Этническая идентичность как составляющая часть идентичности

В эпоху глобализации этническая идентичность приобретает новые место и значение в общей системе идентичности. Социализация личности в обществе происходит по новым правилам. Процесс этнической идентичности превращается в диалектический синтез того, что происходит в обществе, и того, что делают люди, в место встречи "операции" и "действия", в ивентуцию и самопрезентацию.
Читать подробнее...

Этносоциология транснационального пространства.

Геополитика может стать наукой, если научиться опираться на эмпирические факты и не на умозрительные методы проекции. В статье сделана попытка построения геополитических и когнитивных моделей, которые опираются на результаты этносоциологических исследований транснационального пространства.
Читать подробнее...

сторінка : 1, 2, [3]

.