Александр Пелин

сторінка : 1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10

Етнічні питання на виборах 2014

Головним фактором, від якого залежать результати виборів, є явка віборцев. Але в ході аналізу передвиборчих проблем по-новому проявилися міжетнічні відносини Закарпаття. Завдяки цим відкриттям, політика бачиться трохи інакше
Читать подробнее...

Побутові гетеростереотипи

В статті наголошується, що актуальність дослідження етнічних стереотипів зумовлена уявленням про те, що стереотипи несуть в собі численні упередження, образи та кривди. Ця уява ґрунтується на тому, що більшість стереотипів сформована історичним досвідом міжетнічних стосунків між представниками різних національностей, який є досвідом гострої політичної та військової боротьби. Довед
Читать подробнее...

Смислова зброя в умовах інформаційних війн

The authors of the article have considered the increasing importance of intellectual component in modern warfare, including information weapons. We have focused on the development of a new philosophy and strategy of modern warfare that requires Ukraine. Semantic weapons is seen as an information potential interpretation of events in a certain direction.
Читать подробнее...

Передвиборчі рейтинги 2014

Вкрай високі передвиборні рейтинги Петра Порошенка в Ужгороді не підтверджуються дослідженнями студентів 2 курсу кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ.
Читать подробнее...

Смислова зброя

#Смисловазброя - це не тільки інформаційний потенціал інтерпретації події в певному напрямку. Вона здатна змінювати наявні цілі на потрібні або непотрібні, зменшувати або перебільшувати наявне #значенняречей та дій, легалізувати заборонене та табуйоване. 
Читать подробнее...

Виборчі тренди 2014 року

вибори 2014, електоральні вподобання закарпатців, #ОлександрПелін Основними виборчими трендами 2014 року зараз в Україні виступають "ПетроПорошенко" і "Сергій Тігіпко". Незважаючи на значний рейтинговий відрив на користь Порошенко, його електоральні ресурси практично вичерпані, а більша частина тих виборців, які "не визначилися" знаходяться в тренді Тігіпко.
Читать подробнее...

Как и какие книги стоит читать.

Чтение - это не только способность воспринимать, понимать информацию, записанную тем или иным способом. Чтение - это документально зарегистрированное прошлое, которое можно реконструировать.
Читать подробнее...

Найскладніше завдання врегулювання ситуації в Україні

Найскладніше завдання врегулювання ситуації в Україні - це не досягнення компрмісу між Україною, Росією, США та ЕС, а досягнення компромісу між політичними партіями в Україні.
Читать подробнее...

Міжетнічна толерантність

У статті розглядується перспектива взаємодії між різними акторами процесу регулювання міжетнічних відносин та поширення міжетнічної толерантності в Україні. Розглянуті особливості участі соціологів, представників ЗМІ та влади у процесі дослідження, обговорення та регулювання етнонаціональних відносин. Запропоновані рекомендації з покрашення взаємодії основних акторів регулювання ет
Читать подробнее...

Комбіновані методи дослідження

Зроблено висновки про те, що використання комбінованих методів відкриває нові перспективи проникнення на приховані рівні прикордонного співробітництва: прихована ксенофобія, незаконна міграція, контрабанда та інші форми організованої злочинності в області прикордонного співробітництва.
Читать подробнее...

Недирективні підходи

Розв"язання конфліктів може відбуватися як на директивному, так і недирективному рівнях. Директивний підхід, спрямований на пошук об"єктивних підстав та чинників конфлікту, все більше поступається місцем недирективному підходу, де конфлікти вирішуються самими студентами при нейтральному посередництві медіатора.
Читать подробнее...

Концептуалізація соціальних дисфункцій та нонфункцій

У статті концептуалізовано роль соціальних дисфункцій та нонфункцій у процесі становлення соціальних порядків обмеженого доступу. Доведено, що підтримання функціонального балансу за допомогою інституцій в соціальних порядках обмеженого доступу виглядає тут як угода між керуючими елітами та соціальними спільнотами. В процесі підтримання функціонального балансу значне місце займають
Читать подробнее...

сторінка : 1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10